Photoshine 5.5

Photoshine 5.5

Photo Editor Software, Inc. – 29,5MB – Commercial
ra khỏi 8 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
PhotoShine cung cấp cho bạn một cách dễ dàng để làm cho hình ảnh cắt dán bằng cách thêm hình ảnh của bạn vào mẫu đẹp khác nhau. Ví dụ, bạn có thể thêm hình ảnh của bạn vào mẫu kiểu cổ điển tình yêu, một mẫu kiểu màu hồng cô gái, một em bé phim hoạt hình mẫu, hoặc nhấp vào một mẫu bìa tạp chí etc bởi chỉ một trong PhotoShine.

Tổng quan

Photoshine là một Commercial phần mềm trong danh mục Ứng dụng đồ họa được phát triển bởi Photo Editor Software, Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 534 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Photoshine là 5.5, phát hành vào ngày 25/05/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 22/01/2009. Phiên bản phổ biến nhất là 4, được sử dụng bởi 24 % trong tất cả các cài đặt.

Photoshine đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 29,5MB.

Người sử dụng của Photoshine đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Photoshine!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 534 UpdateStar có Photoshine cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Photo Editor Software, Inc.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.